Huishoudelijk Reglement

Tennisvereniging St. George

Oeverland 2, Spierdijk | T: 0229-561675

Binnen de OMNI is een reglement opgesteld waar ieder lid van een of meer takken van St. George zich aan dient te houden:

 

Inhoudelijke informatie is te lezen via de volgende link: http://rksvstgeorge.nl/huishoudelijk-reglement/