Huishoudelijk Regelement

Tennis vereniging St-george

Oeverland 2, Spierdijk | T: 0229-561675

Binnen de OMNI is een regelement opgesteld waar iedere lid van een of meer takken van St-George zich aan dient te houden:

 

Inhoudelijke informatie is ts lezen via de volgende link: http://rksvstgeorge.nl/huishoudelijk-reglement/