Hobaho 2015

Tennisvereniging St. George

Oeverland 2, Spierdijk | T: 0229-561675

Het HOBAHO tennis toernooi 2015


In de week van 21 t/m 29 maart hadden wij weer het jaarlijks terugkerend HOBAHO tennis toernooi

in Spierdijk. Met een deelnemersveld van 103 koppels werd het schema door de commissie in elkaar

gezet. Helaas door de vele verhinderingen was het 1e weekend vrij rustig maar op de doordeweekse

avonden zat het schema vrij strak ingepland. En op zaterdag 28 maart werden de meeste halve

finales al gespeeld. ’s Middags hadden we nog een paar regenbuien maar gelukkig verliep de avond

vrij droog. En met de gezelligheid in de kantine konden we ons opmaken voor de finaledag die

helemaal vol gepland stond. Ons hele tennispark was voorzien van mooie emmers met tulpen, wat

het geheel een feestelijk tintje gaf. Maar zoals een ieder dat zal weten, hebben bloemen ook water

nodig. Onze lieve heer van boven was bang dat wij dat zouden vergeten met als gevolg, dat wij een

regenachtige finaledag hadden welke ook nog gepaard ging met heel veel wind. Zaten we vorig jaar

nog lekker op de banken in het zonnetje, hadden we nu te maken met de paraplu.

Omstreeks 14.30 uur konden de banen het overtollige water niet meer verwerken waarop de

commissie besloot, dat we de laatste 5 finale partijen in de tennishal van de Goorn gingen spelen. Zo

zie je maar weer, dat je als commissie overal rekening mee dient te houden. Maar gelukkig werd er

snel genoeg actie ondernomen want 10 minuten later hadden er nog 2 andere verenigingen zich bij

de tennishal gemeld maar die moesten teleurgesteld worden. Nadat de laatste partij gespeeld was,

keerden wij weer terug naar onze eigen sportkantine waar we onder het genot een hapje en een

drankje konden horen wie de winnaars waren.Dan wil ik graag de volgende sponsoren bedanken:

HOBAHO Lisse (Onze hoofdsponsor)

Bouw- en aannemersbedrijf Snoek BV

SmitFlowers

Peter van Langen Bloembollen

Leek Tulips, Berkhout

Jeroen Feld Schilderwerken

Borduren op Bestelling

Salon Juventa

Commandeur EKO Vlees

Hei combinatie SPS

De Vries & van de Wiel

Slagerij Daan Ruijter

Blank Sport

Gerard Lenting Tweewielers

Van Straalen & De Vries Transport

André Hoeve

Travel Company

Gebroeders Laan tulpen, Avenhorn

Pronk Tulpen BV, Avenhorn

B + L Tulips

C + K Bloemen


Tevens wil ik onze kantinebeheerders Ron en Thea de Decker bedanken voor het prima verzorgen /

bevoorraden en natuurlijk het schoonmaken hiervan. En Willem Snoek bedankt voor de

ondersteuning hiervan. Rob Knijn bedankt voor de verzorgde broodjes.


Mede dankzij de band “De Roneds” werd het een fantastische en feestelijke avond waar we met veel plezier naar terug kunnen kijken.


Dan wil ik verder de toernooi commissie bedanken. Deze bestond uit de volgende personen:


Thea de Decker

Ria Feld

Miranda Cornips – de Decker

Rosa van Leeuwen

Mariëtte Snoek

Nicolette Kunst


Helaas hebben Ria en Miranda besloten om na een periode van 19 jaar (ja u leest het goed;

negentien jaar) te stoppen alszijnde commissie lid. Wij zijn beide dames natuurlijk ontzettend

dankbaar voor datgene wat zij in al die jaren allemaal geregeld hebben. Helemaal top, zo’n inzet.

Dames bedankt.

Als laatste wil ik alle deelnemers, alle mensen die een kantinedienst hebben gedraaid en iedereen die

ik (niet met opzet) vergeten ben te bedanken.

Het volgende toernooi is onze eigen club kampioenschappen welke gehouden wordt van 17 tot en

met 26 april 2015 voor de categoriën Dames dubbel / heren dubbel / dames enkel.


Namens het tennisbestuur RKSV St. George,

Jeroen Knijn