Algemene Informatie

Tennisvereniging St. George

Oeverland 2, Spierdijk | T: 0229-561675Voorzitter

Jeroen Knijn

Secretaris

Manon de Wit-Kraakman

Onderhoud

Jack Snoek

Ledenadministratie

Suzan Feld-Snoek

Penningmeester

Mark van Nijnatten

penningmeester@tennisspierdijk.nl

Jeugdzaken

N.v.T

Toernooi  Commissie

Kees Schoon

Algemene Zaken

Dirk Stet

Ereleden Tennis


Nico Blaauw

Aad Kunst

Kantine- en keetzaken

Arian Blokdijk Thea Kok

Onderhoud en opstallen

Jack Snoek (voorzitter), Ton Vervloed, Koos Bel, Nico Koopman, Lars Dol en Ringo Smit Thijs Snoek

Feld-Stam toernooi

Jos Wenker en Kristel Commandeur

HOBAHO

Jacko Veul, Mieke Ruiter, Lars Dol, Fleur van Leeuwen, Dave Laan, Maxime Smal, Jochem Martens en Remco Ruijter

Sponsorzaken

Lars Dol  (larsdoltimmerwerken@hotmail.com) 

Tennisles

Tennisschool De Kloek tel. 0299 - 683010

Huishoudelijk Reglement

Binnen OMNI vereniging is een huishoudelijk regelement opgesteld. Inhoudelijke informatie is te vinden onder Info op deze site.

Dagkaarten

Niet leden mogen alleen spelen met minmaal 1 speler die wel lid is van ST-George Tennis.

Kosten zijn 3,50 euro per persoon. Dit bedrag dient op de speeldag over te worden gemaakt naar Rekening nummer zoals hieronder vermeld t.n.v. St-George Tennis.  Mocht betaling achterwege blijven dan zullen in vervolg geen dagkaarten voor de betrefffende persoon verstrekt worden.Bankrekeningnummer

NL20 RABO 0122089715