Algemene Informatie

Tennisvereniging St. George

Oeverland 2, Spierdijk | T: 0229-561675Voorzitter

Jeroen Knijn

Secretaris

Manon de Wit-Kraakman

Onderhoud

Jack Snoek

Ledenadministratie

Suzan Feld-Snoek

Penningmeester

Mark van Nijnatten

penningmeester@tennisspierdijk.nl

Jeugdzaken

Toernooi  Commissie

Kees Schoon

Toernooi Commissie

Aad Kunst

Kantine- en keetzaken

Wim Snoek, Rob Knijn (kantinediensten), Ron en Thea De Decker (keet)

Onderhoud en opstallen

Jack Snoek (voorzitter), Ton Vervloed, Koos Bel, Nico Koopman, Lars Dol en Ringo Smit

Toernooi Commissie

Rosa van Leeuwen, Aad Kunst , Kees Schoon, Jacko Veul, Linda Dekker 

Feld-Stam toernooi

Karel sleegeers, Jos Wenker en Kristel Commandeur

HOBAHO

Jacko Veul, Mieke Ruiter, Lars Dol, Fleur van Leeuwen, Dave Laan, Maxime Smal, Jochem Martens en Remco Ruijter

Sponsorzaken

Lars Dol  (larsdoltimmerwerken@hotmail.com) 

Tennisles

Tennisschool De Kloek tel. 0299 - 683010

Huishoudelijk Reglement

Binnen OMNI vereniging is een huishoudelijk regelement opgesteld. Inhoudelijke informatie is te vinden op:  http://rksvstgeorge.nl/huishoudelijk-reglement/

Dagkaarten

Niet leden mogen alleen spelen met minmaal 1 speler die wel lid is van ST-George Tennis.

Kosten zijn 3,50 euro per persoon. Dit bedrag dient op de speeldag over te worden gemaakt naar Rekening nummer zoals hieronder vermeld t.n.v. St-George Tennis.  Mocht betaling achterwege blijven dan zullen in vervolg geen dagkaarten voor de betrefffende persoon verstrekt worden.Bankrekeningnummer

NL20 RABO 0122089715