Vrouwendag 2014

Tennisvereniging St. George

Oeverland 2, Spierdijk | T: 0229-56167520 JAAR SPORTSPEKTAKEL: vrouwentoernooi op zondag 25 mei


Zoals bekend wordt het Sportspektakel jaarlijks georganiseerd voor zowel de voetbal, de handbal als de tennis. Het lukte me dit jaar om weer eens bij het vrouwentennis-toernooi te zijn en dat spektakel werd dit jaar door Joke van Hees en Tini Zomer ge-organiseerd. Helaas kon Tini er door een feestje op de zondag niet bij zijn, maar

Bianca Bargmann nam haar taak als invalster kundig over. Om 10.30u werden we ver-wacht voor de koffie met daarbij een lekkere plak cake van Bianca. Vervolgens wer-den de namen van de aanwezigen genoteerd, regelde Joke de financiële zaken en was Bert Ridder de man die de catering in de tenniskantine voor zijn rekening nam. Toch was er een probleem, want doordat twee speelsters met een blessure kampten en dus afhaakten, moesten er vrijwilligers gevonden worden die een extra partij wil-den spelen, zodat er toch een volledige competitie kon worden gespeeld. Naast In-grid, Bianca, Marga en ondergetekende was ook Bert één van de gelukkigen die (ex-tra) mochten opdraven. Nadat Bianca het openingswoordje had uitgesproken kon om 11.00u de eerste groep van acht speelsters van start. Ondertussen was ook Odette van de Sportspektakelorganisatie langsgekomen met de welbekende loten en al heel snel bleken die te zijn uitverkocht. Gelukkig kon ik er nog één begaan en dat lot, nummer 906, leverde nog de vierde prijs op ook. Maar voor deze trekking werd er op de tennisvelden natuurlijk driftig gestreden: voor en na de pauze speelde elke deel-neemster tenminste vier potten van dertig minuten. Toch maakte het voor de dag-winst niet uit hoe je deze dag had gespeeld, want of je nu 8 of 30 gamepunten had behaald, de namen van de deelneemsters gingen in een mandje en vervolgens be-paalde het geluk de prijsverdeling. En de hoofdprijs was niet alleen een fraaie plant, maar ook het schrijven van een stukje over dit toernooi. Natuurlijk hoopte ik dat ik nu eens wat minder geluk zou hebben, maar toch bleek ik weer eens dikke mazzel te hebben. De tweede prijs was voor Bets Bos en Marga Sleegers kwam als derde uit de mand. Na deze prijsuitreiking begonnen de magen toch wel te knorren en dus volgde er nog een smakelijke warme hap. Zo zaten we om half vijf Chinees te eten en na het wegwerken van twee twee-persoon-menu’s met de nodige extra saté en nasi werd het de hoogste tijd om richting grote kantine of naar huis te gaan. We kun-nen terugkijken op een geslaagd toernooi, waarbij het weer goed meewerkte: welis-waar een paar spatjes regen en de nodige wolken, maar toch ook regelmatig de zon. Resteert me nog de organisatie te bedanken voor het mogelijk maken van het toer-nooi: Bets en Tini deden het voorwerk, Bianca en Joke stonden op de dag zelf paraat en Bert zorgde voor de innerlijke mens. Tot volgend jaar!


Thea Kok